Jméno:
Heslo:

Etiketa u pokerového stolu a zvláštní situace

Následující činnosti jsou nepatřičné a mohou vést k napomenutí, postižení penalizací, popř. vyloučení při turnaji/cashgame:

 1. Vědomé provádění jakékoliv akce mimo pořadí.
 
 2. Dohody mezi hráči či jakékoliv formy podvodu. 

 3. Být ozbrojen. 
 
 4. Narušovat hru hádáním se, křikem, hlasitými zvuky. 

 5. Házení žetonů přímo do banku. 

 6. Nechávejte žetony po celou dobu vaší hry na stole, je zakázáno jejich odnášení bez vědomí a přepočítání
     od dealera pokud neukončíte hru. 

 7. Domluva se spoluhráči na odcheckování hry, pokud je některý z hráčů all in. 

 8. Říkat jinému hráči aby otočil karty při showdownu (typické české co máš? Ty první! ...). 

 9. Ukázání živých karet ve hře, kde zůstávají ve hře více než dva hráči, před ukončením sázek. 

10. Ukázání mrtvých (již foldnutých) karet před ukončením sázek. Stejně tak je zakázáno prozrazovat obsah
     námi foldnutých karet hráčům, kteří jsou ještě ve hře. 

11. Zbytečné zdržování hry. 

12. Vědomé odhazování karet jinam než je obvyklé. Karty mají být odhozené nízko nad stolem, přiměřenou
     rychlostí a ne na dealerovy ruce. 

13. Srovnání žetonů takovým způsobem, který zabraňuje rozdávání dealerovi. 

14. Srovnání žetonů takovým způsobem, který zabraňuje jiným hráčům ve výhledu na karty. 

15. Konání nebo mluvení, které mohou neférově ovlivnit hru. 

16. Konzumovat jídlo na stole. 

17. Při všech hrách mohou hrát hráči pouze se žetony, které měli před sebou před započetím samotné hry.
     Výjimkou jsou žetony, které byly zakoupené před samotným začátkem, ale hráč je ještě nedostal.
     Množství těchto koupených žetonů musí být ohlášeno všem hráčům. 

18. Neoznamujte po ukončení hry úmyslně před showdownem jiné výherní kombinace než máte, toto
     jednání hráče může vyústit až k propadnutí potu. 

19. Při showdown otáčejte obě karty najednou, žádné slowrolly. 

20. Není dovoleno hrát si s žetony protihráče. 

21. Hru může hrát pouze jeden hráč . 

22. Každý hráč má právo na dobrý výhled na žetony soupeře. Žetony vyšší hodnoty musí být viditelné,
     nesmí být zakryty žetony s nižší hodnotou. 

23. Dívat se na položené karty popř. na karty v balíčku je zakázáno. 

24. Hráč musí dávat pozor na průběh hry a nezdržovat hru pokud je na řadě. Aktivity, které mohou hráčovu
     pozornost ohrozit (četba, hudba) nejsou doporučené a hráč může být upozorněn, aby těchto aktivit
     zanechal, pokud se vyskytne problém. 

25. Hráči, kteří nehrají, nesmí sedět u stolu. 

26. U stolu je dovoleno mluvit pouze česky, německy a anglicky.


Zvláštní situace


BET OUT OF TURN - sázení v nesprávnou dobu 

Příklad: Hráč 1 nasadí 100, hráč 2 přemýšlí, hráč 3 náhle zahraje CALL, následuje hráč 4 CALL a hráč 5 CALL. 
Dealer hru co nejdříve zastaví a čeká se na rozhodnutí hráče 2. Pokud hráč 2 zahraje CALL, tak se může pokračovat dál. Pokud hráč 2 zahraje RAISE, pak si hrači 3, 4 a 5 vezmou svoje sázky zpět a mohou se znovu vyjádřit ke hře. 
Příklad: Pokud hráč 1 přemýšlí a hráč 2 náhle CHECK 
Dealer opět zastaví hru, aby se ani další hráči nedopustili chyby a vrátí se k hráči 1. Pokud hráč 1 nasadí sázku, hráč číslo 2 se může znovu vyjádřit jak chce. 


RAISE OUT OF TURN – zvyšování sázky v nesprávnou dobu 

Příklad: Hráč 1 call, hráč 2 call, hráč 3 přemýšlí, hráč 4 znenadání zahraje RAISE. 
V ten okamžik se musí rychle zastavit akce, aby další hráči už dál nehráli. 
Sázka hráče 4 zůstává na stole a hráč 3 má dost času na rozmyšlenou. 
Pokud hráč 3 FOLD, pak RAISE od hráče 4 zůstává v platnosti. 
Pokud hráč 3 zahraje CALL, pak se RAISE od hráče 4 vrací a ten se může zovu vyjádřit jak chce. 

LINE - oddělující linka

Pokud je stůl vybaven linkou, která odděluje hrací plochu, pak je zde několik pravidel, které se musí přísně dodržovat: 
hráč nesmí při hře držet karty přes linku
hráč nesmí mít při hře žetony přes linku
karty zahozené přes linku si hráč smí vzít zpět pokud se jich nedotkne dealer nebo se karty nedotknou mucknutých karet.
žetony vsazené přes linku si již hráč nesmí brát zpět


CLOCK (TIME)

Hráč má právo požádat dealera, aby dal jiného hráče na tzv. TIME. Toto právo má každý hráč u stolu. Stává se, že hráč, na kterém je řada, přemýšlí neúměrně dlouho a jiný hráč chce tuto dobu zkrátit a tak může požádat dealera o TIME. Dealer v tomto případě přivolá floormana a ten po zvážení situace rozhodne, zda to umožní či ne. Pokud rozhodne kladně, pak oznámí hráči, na kterém je řada, že má pouze 1 minutu na rozhodnutí a přesně mu jí vyměří. Pokud se hráč do uplynutí této doby nijak nevyjádří jsou jeho karty automaticky fold.
SPEACH PLAY
Speach play znamená ovlivňování hráče, který je na řadě v okamžiku, kdy je ve hře více, než dva hráči. Toto je povoleno pouze v okamžiku, kdy jsou ve hře jen dva hráči. 
Příklad: První hráč nasadí sázku a hned po nasazení začne komentovat karty následujícího hráče s tím, že on by je měl určitě zahodit, že hráči, kteří jsou po něm, to určitě callnou atd. 


EXPOSED CARD - prozrazená karta

Prozrazená karta. Pokud se při rozdávání otočí třetí až poslední rozdaná karta, pak dealer pokračuje dál v rozdávání až do konce a po té tuto prozrazenou kartu hráči vymění za novou (první z vrchu balíčku) a prozrazená karta se použije jako první spálená karta před flopem. 
Pokud hráč od dealera obdrží obě karty a po té se nechtěným pohybem hráče jedna nebo obě z nich otočí tak, že ji jiný hráč nebo dealer uvidí, pak se tato karta ukáže i ostatním hráčům a dealer toto oznámí všem hráčům. Hráč může dál pokračovat ve hře. Hráč nesmí ukazovat svou druhou kartu, pokud byla prozrazena jen jedna. 
Pokud nastane situace, že jeden z hráčů své karty otočí v době, kdy má ještě následovat další akce, pak jeho karty zůstavájí otočené na stole a tento hráč může pokračovat dál ve hře. Nemůže už ale bet nebo raise v dalším průběhu hry, může pouze call nebo fold. 


DEALEROVA CHYBA - předčasné otočení flopu, turnu nebo riveru 

Při předčasném otočení flopu se postupuje takto: 
V případe, že hráč, na kterého se zapomnělo je FOLD, tak se nemusí nic řešit a akce pokračuje dál. V případě, že hráč, na kterého se zapomnělo, se rozhodne pro sázku CHECK, CALL nebo RAISE, tak se dokončí sázení v tomto kole, oddealuje se ZAVŘENÝ turn a ZAVŘENÝ river ! Po té se odebere flop a dá se zpátky do balíčku ( Pozor, v balíčku nesmí být zahozené a spálené karty ). Balíček se zamíchá a otevře se nový flop. 
Při předčasném otočení turnu se postupuje takto: 
V případe, že hráč, na kterého se zapomnělo je FOLD, tak se nemusí nic řešit a akce pokračuje dál. V případě, že hráč, na kterého se zapomnělo, se rozhodne pro sázku CHECK, CALL nebo RAISE, tak se dokončí sázení v tomto kole a oddealuje se ZAVŘENÝ river! Po té se odebere turn a dá se zpátky do balíčku ( Pozor, v balíčku nesmí být zahozené a spálené karty ). Balíček se zamíchá a otevře se nový turn. 
Při predčasném otočení riveru se postupuje takto: 
V případe, že hráč, na kterého se zapomnělo je FOLD, tak se nemusí nic řešit a akce pokračuje dál. V případě, že hráč, na kterého se zapomnělo, se rozhodne pro sázku CHECK, CALL nebo RAISE, tak se dokončí sázení v tomto kole a odebere se předčasně otočený river a dá se zpátky do balíčku ( Pozor, v balíčku nesmí být zahozené a spálené karty). Balíček se zamíchá a otevře se nový river.


Powered by PAGE Pack | Actimmy, a.s. - kompletní webová řešení