Jméno:
Heslo:

Organizační řád a pravidla herny Casino Kruh

 1.  Každý hráč při prvním vstupu do pokerherny je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti
      (občanský průkaz, pas atd.) a hry se mohou účastnit jen osoby starší 18-ti let. 

 2.  Hráč se zavazuje dodržovat ustanovení tohoto organizačního řádu a pravidel herny Casino Kruh.
      V případě porušení pravidel nebo organizačního řádu se vystavuje hráč postihu od dealera nebo
      managera dle závažnosti prohřešku (sitout, vyloučení ze hry atd.) a souhlasí s ním. 

 3.  Rozhodnutí managera je konečné a nedá se proti němu odvolat i kdyby bylo učiněno neúmyslně
      v rozporu s těmito pravidly. 

 4.  Manager má právo přesunout hráče (platí pro cashgame i turnaj) k jinému stolu. 

 5.  Organizátor bude při cashgame vybírat provizi (rake) do výše 5% z každého jednotlivého potu,
      maximálně 250,-Kč a bonusy straight flush a Hi-lo. Pravidla vybírání bonusů může manager
      v průběhu hry měnit dle uvážení. Bližší informace o aktuální výši těchto poplatků a bonusů
      podá manažer na požádání. 

 6.  Při pořádání turnajů je organizátor oprávněn vybírat fee (organizační poplatek) nebo % z
      prizepolu za pronájem dealerů, stolů, karet, žetonů a dalších nákladů spojených s turnajem.
      Bližší informace o aktuální výši těchto poplatků podá manažer na požádání. 

 7.  Za nevhodné chování hráče u stolu (urážky dealerů, protihráčů, opilost, ničení zařízení herny atd.)
      může tohoto hráče manažer okamžitě vyloučit z turnaje i cashgame. 

 8.  Hru hraje obvykle u stolu 2 – 10 účastníků (maximálně 11). 

 9.  Hra začíná v okamžiku kdy dealer vylosuje hráče, který bude mít button (nejvyšší karta, při rovnosti
      rozhoduje barva v pořadí: pika, srdce, kára, kříže) a hráč po jeho levé ruce (small blind) musí vsadit
      povinnou poloviční sázku a další hráč v pořadí po levé ruce (big blind) musí vsadit povinnou velkou
      sázku. 

10. Každý hráč musí hrát v průběhu hry (vyjadřování se k sázce, zahazování karet, otáčení karet apod.) až v
     okamžiku, kdy je vyzván dealerem nebo na něj přijde řada, jinak se vystavuje možnému postihu (sitout,
     odebrání další možnosti bet, raise apod.). 

11. Pokud se některý z hráčů v sázení předběhl, a nezmění-li se před ním akce, zůstává jeho sázka ve hře.
     Pokud hráči před ním akci změní, vezme si svoi sázku zpět a znovu se vyjádří. Hráči, ktěří zareagují na 
     předběhnuvšího se hráče si svoji sázku berou zpět a znovu se vyjadřují ve všech případech. 

12. Pokud hráč otočí své karty v době, kdy má ještě následovat další akce, pak jeho karty zůstávají otočené
     na stole a tento hráč může pokračovat dál ve hře. Nemůže už ale bet a raise v dalším průběhu hry, může
     pouze call nebo fold! Pokud tyto karty hráč otočil úmyslně, vystavuje se penalizaci od dealera nebo
     managera a v případě, že je toto otočení karet úmyslně opakované jsou karty fold! 

13. Pokud hráč odhodí své karty k dealerovi a ten se jich dotkne a nebo se karty dotknou
     mucknutých karet je fold (toto platí i v případě, že je to jen jedna z karet), nesmí si vzít karty zpět
     do hry!

14. Pokud hráč při cashgame, který má žetony odejde od stolu, dealer mu nerozdává karty. Při opětovném
     vstupu do hry musí zaplatit malý i velký blind, pokud ho v době kdy nebyl u stolu blindy přešly. Hráči na
     blindech své žetony nechávají ve hře. 

15. Pokud hráč opustí cashgame i se svými žetony a vrátí se zpět do hry v době kratší jak jedna hodina,
     musí si do hry vyměnit přesně tolik, kolik měl při odchodu.

16. Hráč se nesmí dotýkat během hry jiných karet než svých a nesmí zbytečně protahovat hru. 

17. Pro hru se používá standardní balíček 52 karet bez žolíků. 

18. Pouze ve vyjímečných případech je při cashgame povoleno tzv. dotáčení karet dealerem, v turnaji je toto
     vždy zakázáno. 

19. Karty nesmí nikdy opustit prostor stolu a musí být vždy v zorném poli dealera a hráčů. 

20. Pokud hráč při cashgame opustí hru na dobu delší než 30 minut, jsou mu žetony odebrány a uschovány u
     personálu a ztrácí tak právo na své místo u stolu. 

21. Kterýkoliv hráč, dealer nebo člověk přihlížející hře, který si všimne nekorektního jednání, jako je nesprávné
     množství žetonů umístěných do potu nebo nesprávné určení výherní kombinace, má povinnost na tuto
     událost upozornit dealera nebo managera. 

22. Další pravidla hry jsou uvedena níže v pravidlech varianty hry texas holdem, všeobecných pravidlech,
     turnajových pravidlech, etiketě u pokerového stolu a zvláštních situacích.


Powered by PAGE Pack | Actimmy, a.s. - kompletní webová řešení