Jméno:
Heslo:

Pravidla hry Omaha

V Omaha pokeru určuje označení „button“ toho hráče, který ve hře vystupuje jako formální dealer. Před začátkem hry, každý hráč ve směru hodinových ručiček od značky dealera (button) vloží povinnou malou sázku naslepo „small blind“. Následující hráč po směru hodinových ručiček od sázky small blind vloží velkou sázku naslepo „big blind“, která se většinou rovná dvojnásobku small blindu, avšak výše blindů se mění na základě struktury sázek, se kterou se hraje.

V hrách s limitem je big blind shodný s malou sázkou, small blind obvykle tvoří polovinu velikosti big blindu, ale může být vyšší, což závisí na sázkách. Například ve hře 10/20 Limit je small blind 10 a big blind 20. Pro hru 25/50 Limit dělá small blind 25 a big blind 50.

U variant Pot Limit a No Limit se udává velikost jejich blindů (např. v Omaze 10/20 má small blind hodnotu 10 a big blind 20).

Sázení potom začíná u hráče po levici od big blindu.

Nyní jsou každému hráči rozdány čtyři vlastní karty. Sázení u stolu pokračuje ve směru hodinových ručiček, přičemž začíná hráč na pozici ‘under the gun’ (hned za big blindem po směru hodin).


Možnosti sázení hráčů

V Omaze, stejně jako v jiných variantách pokeru, má hráč následující možnosti - ‘fold’, ‘check’, ‘bet’, ‘call’ nebo ‘raise’. Dostupnost každé z možností se odvíjí od akce předchozího hráče. Možnost složit karty (fold) a vzdát se podílu a dění v banku má kdykoliv každý pokerový hráč. Pokud před ním nikdo nevsadil, je vhodné zvolit možnost check (nevsadit, ale podržet si vlastní karty) nebo bet (vsadit). Jestliže hráč vsadí, následující hráči mohou buď fold, call nebo raise. Call znamená dorovnat sázku předešlého hráče. Nejen dorovnat, ale také navýšit předchozí sázku, označuje pojem ‚raise‘.


Pre-Flop


Po zhlédnutí vlastních karet má každý hráč možnost zapojit se do hry dorovnáním nebo navýšením big blindu. Akce začíná vlevo od big blindu a je považována za ‘živou’ sázku tohoto kola. Takový hráč může fold, call nebo raise. Pokud byl big blind například 20, bude 20 stát dorovnání a nejméně 40 navýšení. Akce poté pokračuje ve směru hodinových ručiček kolem stolu.

Upozornění: Struktura sázek se mění v závislosti na konkrétní variantě hry. Vysvětlení, jak sázet ve variantách Limit Hold'em, No Limit Hold'em a Pot Limit Hold'em naleznete níže.

Sázení pokračuje v každém kole sázek, dokud v banku nemají všichni aktivní hráči (ti, kteří nesložili karty) shodné částky.

The Flop


Po ukončení prvního kola sázek se rozdává "flop" lícem nahoru. Flop představuje první tři společné karty platné pro všechny aktivní hráče. Hru začíná aktivní hráč ve směru hodin hned za buttonem. Pro Limit Omahu platí, že všechny sázky a navýšení představují navýšení malé sázky (například 20 ve hře 20/40).

The Turn

"Turn" nastává po skončení dalšího kola sázek a v Omaze znamená čtvrtou společnou kartu na stole otočenou barvou nahoru. Hru opět začíná aktivní hráč ve směru hodinových ručiček hned za buttonem. Všechny sázky a navýšení na turnu musí být v Limit Omaze násobky velké sázky (např. 40 ve hře 20/40).

The River

Je-li sázení u konce, přichází na stůl "river". River se nazývá pátá a poslední společná karta v Omaha pokeru. Sázet začíná aktivní hráč ve směru hodinových ručiček bezprostředně za buttonem.

The Showdown

Je-li po skončení posledního kola sázek ve hře více než jeden hráč, tak vyloží své karty na stůl první ten, kdo poslední sázel nebo sázku navyšoval. Pokud se v posledním kole neuskutečnily žádné sázky, své karty vykládá na stůl jako první hráč sedící po směru hodinových ručiček od značky dealera („button“). Hráč s nejlepší pokerovou kombinací pěti karet vyhrává bank. Pamatujte: v Omaze musí hráči použít dvě a pouze dvě ze svých čtyř vlastních karet do kombinace s přesně třemi kartami na stole. V případě identických kombinací se bank dělí rovným dílem mezi hráče s nejlepší kombinací.

Poté, co je hodnota banku vyplacena výherci, můžou hráči rozehrát novou hru Omaha. Button se posunuje po směru hodinových ručiček k dalšímu hráči.

Limit, Pot Limit, No Limit Omaha

Pravidla Omahy zůstávají stejná i pro ostatní pokerové hry Limit, No Limit a Pot Limit, pouze s několika výjimkami:

Limit Omaha 

Při sázení v Limit Omaze je předem dána výše sázek na základě pevné struktury. Všechny sázky a navýšení před flopem a na flopu se rovnají big blindu. Na turnu a riveru se velikost všech sázek i navýšení dvojnásobí. Ve hře Limit Omaha jsou hráči povoleny nejvýše čtyři sázky v rámci každého kola sázek. Ty zahrnují (1) bet, (2) raise, (3) re-raise a (4) cap (poslední povolené navýšení).

Pot Limit Omaha

V Pot Limit Omaze je minimální povolená sázka shodná s big blindem, avšak pokud chtějí, mohou hráči vždy vsadit víc, až do výše banku. 

Minimální navýšení: navýšení sázky musí být rovno alespoň výši předcházející sázky nebo navýšení v daném kole. Například, pokud první hráč vsadí 50, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit o 50 (celková sázka bude 100). 

Maximální navýšení: výše banku ve hře, který je tvořen celkovou sumou banku, plus všemi sázkami na stole a částkou, kterou musí hráč dorovnat před tím, než může sázku navýšit 

Příklad: pokud je bank 100 a v kole sázek neproběhla žádná předchozí akce, může hráč vsadit maximálně 100. Po této sázce se akce přesouvá k dalšímu hráči ve směru hodinových ručiček. Tento hráč může buď složit, dorovnat 100 nebo navýšit částkou v rozmezí minima (100 a více) a maxima. Maximální výše sázky by v tomto případě činila 400. Hráč, který navyšoval, by nejprve dorovnal 100, bank by vzrostl na 300 a poté by zvýšil o 300 víc, čili celková sázka by činila 400. 

V Pot Limit Omaze není stanoven pevný počet posledních povolených navýšení (cap).

No Limit Omaha

Minimální sázka ve variantě No Limit Omaha se rovná big blindu. Avšak pokud hráči chtějí, mohou vždy vsadit víc, až maximum jejich žetonů. 

Minimální navýšení: ve hře No Limit Omaha musí být navýšení sázky rovno alespoň výši předcházející sázky nebo navýšení v daném kole. Například, pokud první hráč vsadí 50, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit o 50 (celková sázka bude 100). 

Maximální navýšení: výše vašeho stacku (váš počet žetonů na stole). 

V No Limit Omaze není stanoven pevný počet posledních povolených navýšení (cap).Powered by PAGE Pack | Actimmy, a.s. - kompletní webová řešení