Jméno:
Heslo:

Pravidla hry Texas Hold´em

Texas Hold´em je varianta pokeru, která se nejčastěji hraje se dvěma blindy. Small blind (malý blind) a big blind (velký blind) jsou sázky, které dávají hráči po levici rozdávajícího do banku ještě před rozdáním karet, přičemž small blind (dále jen SB) je většinou polovinou big blindu (dále jen BB). První hráč po levé ruce rozdávajícího umístí small blind a druhý hráč big blind. 

Před začátkem hry je také stanoven managerem tzv. minimum a full buy in (minimum a maximum žetonů), které je možno nakoupit, pokud hrajeme cashgame. Pokud se v průběhu hry sníží počet vašich žetonů, můžete si dokoupit nejvíc na maximum. Pokud všichni hráči u stolu souhlasí, můžete si nakoupit žetonů méně i více (je potřeba souhlas i manažera).


Průběh jednoho kola 

Dealer (rozdávající) zamíchá karty. Hráči na pozici SB a BB umístí své blindy před sebe. 

Pre-flop 


Dealer rozdá každému hráči dvě karty symboly směrem dolů. Rozdává se po směru hodinových ručiček po jedné kartě. První hráč po levici BB začíná první kolo sázek. Má tři možnosti: 
      • Fold – jeho karty jsou natolik špatné, že je zahodí (nemusí investovat nic) 
      • Call – dorovnání BB 
      • Raise – zvýšení 

Ostatní hráči mají stejné možnosti. 
Konec sázkového kola: Sázkové kolo může skončit několika způsoby 
      • hráč A raisne a všichni ostatní položí karty (fold) – hráč A vyhrává 
      • hráč A raisne a ostatní buď složí své karty nebo ho pouze dorovnají(call). V tento okamžik již hráč A nemůže dále zvyšovat. 
Pozn.: Jedině hráč na BB může ještě zvýšit sázku, pokud všichni pouze dorovnali BB 

Příklad
Hra NL holdem, blindy 10/20, 6 hráčů, označení hráčů po směru hodinových ručiček od malého blindu: SB, BB, A, B, C, D (button). 
      • A folduje své karty, 
      • B dorovnává big blind, 
      • C folduje, 
      • D zvyšuje na 80, 
      • SB folduje, 
      • BB folduje, 
      • B chvíli přemýšlí a dorovnává 60 = konec sázkového kola, pokračují dva hráči B a D. 

Velmi důležité je dodržení správného pořadí. Pokud hrajete naživo, vždy je nutné dodržet správné pořadí a nepředbíhat, jinak se vystavujete možnosti postihu od dealera.

Flop 

Pokud po prvním sázkovém kole zůstanou aspoň dva hráči následuje tzv. FLOP. Dealer spálí jednu kartu (sejme z vrchu balíčku) a doprostřed stolu položí tři karty symboly nahoru. Jedná se o společné karty všech hráčů, kteří jsou ještě ve hře. Následuje druhé kolo sázek, které začíná nejbližší hráč po levici rozdávajícího, který je ještě ve hře. V této situaci má dvě možnosti: 

      • Check – protože je první na řadě a ve druhém kole už nejsou žádné blindy, může se zdržet                                     sázení a tzv. checknout 
      • Bet – vsadí, minimální výška sázky je 1BB 

Pokud první hráč check, možnosti dalšího hráče, který je na řadě jsou opět check/bet. 
Pokud první hráč bet, další hráč vybírá z možností call/raise/fold.

Turn 

Po flopu dealer opět spálí jednu kartu a na stůl vyloží další kartu symbolem nahoru. Hráči sázejí stejně jako na flopu. 

River 

Dealer spálí vrchní kartu a na stůl přidá poslední (pátou) kartu. Následuje poslední kolo sázek. Hráči, kteří zůstanou až do konce hry se účastní tzv. showdown (vyložení karet). První ukazuje karty hráč, který naposledy betoval nebo raisoval. Pokud takový hráč není (preflop se pouze dorovnali blindy a následně se hra procheckovala až do konce) ukazují se karty od SB po směru hodinových ručiček. Při showdown přichází na řadu výherní kombinace. Každý hráč má nyní k dispozici 7 karet. (2 svoje a 5 společných) Výherní kombinace se skládá pouze z 5 karet. Každý hráč proto ze svých 7 karet vybere 5 nejlepších. Výherní kombinaci určí dealer. 


Pozice dealer 

Pozice dealera je označena tzv. dealer buttonem. Tento dealer button se každé kolo posouvá o jedno místo doleva. Tím je zaručeno, že všichni hráči budou stejně často na místě small blindu i big blindu. V herně Casino Kruh za Vás míchá profesionální dealer. Dealer button v tomto případě určuje, kdo bude na SB a BB a dealerovi ulehčí rozhodování od koho začít rozdávat karty. První dostává kartu vždy hráč na malém blindu.


Powered by PAGE Pack | Actimmy, a.s. - kompletní webová řešení