Jméno:
Heslo:

Turnajová pravidla

Účastí na turnaji souhlasí hráč s tím, že bude dodržovat pravidla a chovat se slušně. Hráč, který toto porušuje, může očekávat verbální napomenutí, suspendaci na určitou dobu nebo dokonce vyloučení z turnaje (při zvlášť velkém porušení pravidel). Žetony diskvalifikovaných hráčů jsou poté odstraněny ze hry. Hráči, nezávisle na tom jestli ještě jsou ve hře nebo nejsou, nemohou diskutovat o jednotlivých handách, odhozených kartách popř. možných kombinacích, pokud ještě někdo může konat. Za takovéto řeči může být hráčům udělen trest. Hráči musí chránit ostatní hráče v turnaji po celou dobu (např. pokud je špatně rozhodnuta výherní kombinace). 

 1. Kdykoliv je to možné, platí pravidla popsaná v Organizačním řádu a pravidlech herny Casino Kruh,
     Všeobecných pravidlech, Pravidlech varianty hry Texas Hold'em, Etiketě u pokerového stolu a Zvláštních
     situacích. 

 2. Usednutí hráčů ke stolům je buď určeno náhodným losem popř. je určené na pevno. 

 3. Žádnému hráči, který je vyřazen z turnaje nebude povoleno koupit si novou pozici (mrtvolu). 

 4. Odpovídající množství žetonů je položeno na začátku turnaje na stůl za každého účastníka, který zaplatil,
     bez ohledu na to, zda je přítomen, či nikoliv. 

 5. Pokud je platící účastník nepřítomný od začátku turnaje, musí organizátor vynaložit určité úsilí a tohoto
     hráče zkontaktovat. Pokud hráč požádá o ponechání žetonů ve hře, je toto respektováno. Pokud je hráč
     nezastižen, tak mohou být jeho žetony (dle úsudku manažera) odstraněny ze hry po skončení prvního
     breaku. 

 6. Startovní počet žetonů může být postaven i před volná místa u stolů, aby i hráči, kteří přijdou později si
     mohli zahrát. Neprodané žetony budou ze hry odstraněny dle úsudku manažera turnaje, nejpozději po
     skončení prvního breaku. 

 7. Hráč, který není přítomný u stolu dostává vždy karty. Ty jsou fold v okamžiku, kdy při dopadu první
     karty hráč na svém místě nesedí. I z takového stacku jsou automaticky odebírány povinné sázky. 
 
 8. Ve všech turnajích, kde se používá button je jeho první pozice určena pomocí nejvyšší karty. 

 9. Sázky a blindy jsou zvyšovány v pravidelných a dopředu známých intervalech. 

10. Pokud zazní signál změny levelu, nové limity platí od následujícího rozdání, které začíná prvním
     zamícháním karet. 

11. Žeton s nejnižší nominální hodnotou bude vyřazen z turnaje, pokud už není potřebný v struktuře blindů
     a ante. všechny žetony s nižší nominální hodnotou jsou dealerem přímo vyměněné za žetony s vyšší
     nominální hodnotou, pokud je to možné. Způsob výměny zbývajících žetonů je takový, že se rozdá jedna
     karta za každý zbývající žeton. Karty jsou rozdávány ve směru hodinových ručiček, kdy první kartu
     získává hráč na první pozici a každý hráč dostane karty za všechny své žetony než rozdávající pokračuje
     k dalšímu hráči. Hráč s nejvyšší kartou podle barvy dostane dostatek žetonů aby si mohl vyměnit za jeden
     žeton vyšší hodnoty. následně dostane druhá nejvyšší karta atd. Hráč nemůže být během chip race
     vyřazen. Pokud tedy některý hráč přijde během chip race o všechny své zbylé žetony, dostane následně
     navíc jeden žeton vyšší hodnoty. Pokud na stole zůstanou žetony, které už nelze zaměnit za žeton vyšší
     hodnoty, dostane hráč s nejvyšší zbývající kartou na stole žeton vyšší hodnoty v případě, že na stole
     zůstává alespoň polovina nebo více než polovina tohoto žetonu. 

12. Hráč musí být u stolu, aby mohl urychlit hru zahlášením „time“ 


13. Hráč musí být u stolu při rozdání karet a to v momentě kdy na jeho místo dopadne první karta, aby mohl
      hru hrát. Dealer jinak tyto handy hned po rozdání sebere. 

14. Během eliminace hráčů z turnaje jsou stoly postupně rušeny od nejvyššího čísla. Hráči ze zrušených stolů
     jsou usazováni na volná místa ostatních stolů. 

15. Samovolná změna místa hráče není v turnaji dovolena. 

16. V hrách, kde se používá button je při přesazování hráče kvůli vyrovnání počtu hráčů vždy přesazen hráč,
     který by platil následující hru big blind a přesune se na místo, kde bude platit big blind co nejdříve. 

17. Noví hráči u stolu dostávají okamžitě karty a přebírají povinnosti pozice, na které sedí. 

18. Počty hráčů u stolů jsou dodržovány co nejrovnoměrnější. Toho lze dosáhnout přesouváním hráčů.
     Při více jak 6 stolech se počty mohou lišit maximálně o dva hráče. Při méně než 6 stolech se mohou
     počty hráčů u stolu lišit maximálně o jednoho hráče. 

19. Při všech turnajích je nové losování volných pozic, když jsou stoly redukované na menší počet u hráčů
     z končícího stolu. Při sestavování finálového stolu je vždy nové losování pozic u zbylých hráčů turnaje. 


20. Pokud hráči chybí dostatek žetonů na zaplacení povinné sázky, má právo hrát o žetony,
     které mu zůstávají. 

21. Hráči, kteří jsou vyřazeni z turnaje musí okamžitě opustit stůl. 

22. Pokud hráč prozradí slovně obsah svých karet před ukončením hry může být potrestán. 

23. Je zakázáno mít na stole neturnajové žetony. 

24. Žetony s vyšší nominální hodnotou musí být umístěny tak, aby na ně viděl každý hráč u stolu. 

25. Všechny turnajové žetony musí být viditelné v průběhu celého turnaje. Žetony odnesené ze stolu mohou
     být odebrány z turnaje popř. hráč může být diskvalifikovaný. 

26. Nevhodné chování může být potrestáno penalizací, obzvláště nevhodné chování dokonce diskvalifikací. 

27. Balíčky karet se mění jen tehdy, pokud je balíček poškozený. 

28. Při Heads-upu s dvěma blindy má small blind hráč na buttonu. 


29. Pokud hráč oznámí úmysl dokoupit si před tím než jsou rozdané karty, musí tak učinit. 

30. Pokud je některý hráč all in a všechny sázky jsou ukončené, otáčí se všechny karty symboly nahoru
     i když ještě není hra ukončená. 

31. Pokud vypadne více hráčů najednou, tak hráč začínající hru s více žetony končí na lepší pozici. Hráči,
     kteří vypadnou ve stejné hře a začínali hru se stejným počtem žetonů si výhru rovnoměrně rozdělí,
     při čemž hráč s lepší handou dostane nerozdělitelnou část. 

32. Personál není povinný rozhodovat o soukromých sázkách, dohodách nebo přerozdělení výher mezi hráče. 

33. Soukromé dohody mezi hráči nejsou ignorované. Pokud je tato dohoda uzavřená, má manažer turnaje
     možnost zabezpečit, že se výhry vyplatí podle této dohody. Soukromé dohody, které nezahrnují všechny
     aktivní hráče jsou zakázané. 

34. Očekává se, že se turnaj vždy dohraje až do konce.

 


Powered by PAGE Pack | Actimmy, a.s. - kompletní webová řešení